EKONOMIA

Pikat kryesore të programit të PSD në Ekonomi.

Ekonomia kombëtare është e qëndrueshme nëse është e aftë të shfrytëzojë burimet dhe kapacitetet e saj njerëzore, financiare dhe kapitale për gjenerimin e rritjes të vazhdueshme ekonomike dhe për sigurimin e mirëqenies së gjithë banorëve të saj.

Nuk mund të ketë liri pa liri ekonomike.

Rritja e pagës minimale 40 000 Lekë deri në vitin 2025.

Politika tatimore që synojnë lehtësimin e menjëhershëm të barrës ekonomike të familjeve me të ardhura të ulëta e të mesme. Përmirësimine kushteve të punës për punëmarrësit. Rritjen e mbështetjes për familjet në nevojë.

Hapja e vendeve të reja të punës.

Fushatë informimi dhe promovimi për ofertat turistike gjithëvjetore. Do t’i japim fund gjobave të vendosura me kulturën e presionit dhe si mjet alternativ i mbledhjes së të ardhurave.

Krijimi i programit te strehimit social.

Do të sigurojmë rimbursimin korrekt të TVSH-së duke rimodeluar të gjithë hallkat administrative.

Rritja e pensioneve.

Dhënien e bonuseve për blerjen e shtëpive nga çiftet e reja.

Na jepni besimin, t'ju kthejmë shpresën!